Wie is wie in Guldensporencollege Plein? 

alexandra.jpg
aline.jpg
annW.jpg
arthur.jpg
 
Alexandra Gheysens

Frans - taal en cultuur

Aline Verhoeve

Nederlands - taal en cultuur

coördinatie

Ann Wyseur

natuurwetenschappen - STEM

Arthur Ostyn

natuurwetenschappen - aardrijkskunde

STEM

carl.jpg
caroline.jpg
Charlotte.jpg
Charlotte holvoet.jpg
Carl Cuvelier

STEM - techniek

Caroline Isebaert

Engels - godsdienst - CLIL

Charlotte Herpels

Nederlands - mens en samenleving

Charlotte Holvoet

wiskunde

 
christine.jpg
david.jpg
dirk.jpg
dorine.jpg
Christine Deprez

Nederlands - godsdienst - 

geschiedenis

David Santy

muziek

Dirk Bossuyt

Nederlands - geschiedenis

Dorine Vanoverberghe

wiskunde - aardrijkskunde

Elien.jpg
Elisabeth.jpg
els.jpg
Fien.jpg
 
Elien Verschuere

lichamelijke opvoeding

coördinatie

Elisabeth Goelen

Latijn - Frans - geschiedenis

Els Borry

wiskunde

Fien Windels

Frans - leerlingenbegeleiding

trui.jpg
greet.jpg
Harmen.jpg
heleen.jpg
Geertrui Vandersteene

wiskunde

Greet Depraetere

Frans - geschiedenis - CLIL

Harmen Bouton

wiskunde - STEM

Heleen Parmentier

natuurwetenschappen - STEM

leerlingenbegeleiding

johan.jpg
jo.jpg
 
jean.jpg
katia.jpg
Jean Strynck

beeld

Jo Rapsaet

Engels - Frans - taal en cultuur

Johan De Muyt

Latijn - Grieks

Katia Sikiric

Frans - mens en samenleving

lucie.jpg
 
marjolein.jpg
Marthe.jpg
mieke dekeyzer.jpg
Marjolein Peter

maatschappij en welzijn - MAVO

mens en samenleving

Lucie Vervaeck

wiskunde - STEM

Marthe Poignie

Nederlands - Engels

Mieke Dekeyzer

godsdienst

Robbe.jpg
Nils.jpg
nicolas.jpg
 
Laurence.jpg
Nicolas Gheeraert

Nederlands - economie

Nils Ghyselinck

economie

Robbe Coussement

Nederlands - Engels - taal en cultuur

Laurence Verpoort

Frans - geschiedenis - CLIL

sander0.jpg
sander SVO.jpg
sofie.jpg
sofie PLA.jpg
Sander Accou

lichamelijke opvoeding

Sander Vanoverbeke

natuurwetenschappen - STEM

aardrijkskunde - CLIL

Sofie Claeys

natuurwetenschappen 

maatschappij en welzijn

Sofie Verplancken

Latijn - Grieks - CLIL

timothy.jpg
 
alexander.jpg
Walrave Aaron.jpg
mieke vanhauwaert.jpg
Timothy Devos

techniek - STEM - CLIL

ict-coördinator

Alexander Vandoorne

lichamelijke opvoeding

Aaron Walrave

Nederlands - Engels

mens en samenleving

Mieke Vanhauwaert

beeld

 
ann esprit.jpg
Mario.jpg
Marie.jpg
Kimi.jpg
Kimi Nguyen

Engels - Nederlands

Marie Vlieghe

wiskunde - aardrijkskunde

Mario Vandenheede

opvoeder - boekenverantw.

Ann Esprit

opvoeder - logistiek

mieke ampe.jpg
kenneth.jpg
 
directeur 2.jpg
Nabil.jpg
Mieke Ampe

opvoeder 

Kenneth Hoornaert

opvoeder 

Philip Logie

directeur

Nabil Badaoui

opvoeder